Revisions MèdiquesL’objectiu global d’aquest consultori, el nostre objectiu, és bàsicament triple: en primer lloc curar o millorar al màxim les patologies que ja s’han produït, en segon lloc la prevenció de totes aquelles patologies amb els nostres revisions mèdiques. I en tercer lloc, potenciar la qualitat de vida amb el nostre programa “Medicina per a la Salut“.
Pel que tenim per segon objectiu, la prevenció, som dels pioners. Deuen ser molt pocs els metges de capçalera o internistes, que al seu despatx tinguin un equip computat i de primeríssim nivell, per fer revisions mèdiques. Nosaltres no som pioners en fer revisions mediques o “chequeos”. Hi ha molts centres que els fan, i en alguns aspectes de forma més completa, ja que en ser grans centres en general, tenen més infraestructura, i poden fer complements al nostre “revisió essencial”, com serien estudi oftalmològic i graduació de vista, o estudi d’audició amb audiometria.
On nosaltres som absolutament innovadors, és en què la revisió mèdica (o “chequeo”) el realitza el mateix metge de capçalera (el Dr. Xercavins o el Dr. Diéguez). I aquí està l’essencial. El mateix metge que porta al seu pacient, que el coneix de fa anys, el mateix que li respon un dia festiu pel mòbil a un problema puntual de salut, serà el que apliqui aquestes modernes tècniques de diagnòstic preventiu, permetent així obtenir el màxim rendiment d’elles, basant-se en el coneixement que té de les seves pacients. Això li permetrà decidir quin tipus de revisió mèdica triar, o en quines proves fins i tot aturar-se més en la seva realització o interpretació. El coneixement exhaustiu dels pacients com a metge de capçalera fa encara més excel·lent aquesta, ja de per si avançada medicina, convertint-la en Medicina de Precisió.

És doncs una revisió “viva“. No estàndard o rutinari. A cada pacient es fa “tot”, però a cada un se li fa “més que tot”, ja que el coneixem, sabem les seves patologies, el seu historial, en definitiva som el seu metge de capçalera.
A Barcelona hi ha centres excel·lents que fan revisions mèdiques. Podrien fins i tot ser millors que nosaltres (ja lluitem sempre perquè no sigui així). Però ni que fos així, difícilment podrien superar-nos en benefici al pacient, ja que nosaltres som el seu metge de capçalera. Per això nosaltres només fem revisions mèdiques (o “chequeos”) als nostres pacients i mai a col·lectius o empreses. El nostre revisió mèdica és un servei exclusiu als nostres pacients. I és tal el benefici a la seva salut, que amb ells s’aporta, que gairebé no entendríem la nostra tasca assistencial sense la realització dels mateixos.
En els últims anys, en introduir la moderna i reeixida medicina Genètica i la medicina Antienvelliment, hem ampliat la gamma de revisions, indicant de forma personalitzada als nostres pacients és més útil per a cada cas. De tota manera, la nostre clàssica revisió (“chequeo”), ampliada amb diverses noves proves de medicina Antiaging, segueix sent el pilar sobre el qual orbita la nostra medicina preventiva, personalitzada i de precisió. A partir d’aquesta revisió bàsica, podrem fer ampliacions, modificacions o inclusos revisions complementaris, per adaptar-nos selectivament a cada pacient, a cada cas. Així serà per exemple en el cas dels tractaments per a l’obesitat, per als problemes digestius, per a possibles patologies o riscos genètics …
Les característiques essencials dels nostres revisions mèdiques: són eminentment pràctics i eficaços pel que fa a la salut elemental, prevenció de càncer, cardiològic, pulmonar, circulatori …
Gràcies a les últimes tecnologies, tot es fa sense molèsties i molt ràpid. La durada pot oscil·lar entre 30 i 60 minuts, segons el pacient o la complexitat del cas. I insisteixo, tot fet pel mateix metge que porta i coneix al pacient, el Dr. Diéguez o jo, la qual cosa ens permet valorar els petits canvis a favor o en contra que es vagin produint al llarg del temps.

Pautes aconsellades per a les revisions:

  • als 14 anys: primera revisió mèdica (“chequeo”). Ens permet una primera valoració, aspectes del desenvolupament cardíac, pulmonar, etc. També molt interessant per valorar un determinat enfocament esportiu etc.
  • als 18 anys: segon revisió mèdica. Ens permet valorar el desenvolupament intern assolit, evolució de creixement d’òrgans vitals, així com noves pautes esportives, etc.
  • als 25 anys: tercer revisió mèdica. Ens permet seguir l’evolució del desenvolupament.
  • dels 25 anys 40 anys: s’aconsella una revisió mèdica cada dos anys.
  • dels 40 als 65 anys: aconsellem una revisió mèdica a l’any.
  • a partir dels 65 anys: és molt útil fer una revisió fins i tot cada mig any.

En l’edat juvenil aconsellem realitzar-los anualment o cada mig any a joves molt esportistes. A partir dels 30-35 anys és molt aconsellable fer-ho cada any en persones amb estrès acusat, executius, directors d’empresa, etc.

També la freqüència ha d’augmentar (anual o cada mig any), i per a tota la vida, a aquelles persones que tinguin un factor de risc d’arteriosclerosi: sobrepès, hipertensió, colesterol elevat, fumadors, persones de vida sedentària, etc., i el esmentat estrès. I està encara més indicat augmentar la freqüència en aquells pacients que tinguin diversos d’aquests factors de risc.

Amb tot l’exposat esperem afegir a la nostra vocació mèdica els avenços i tecnologies que facin possible a aquella desenvolupar-se plenament en un mitjà àgil i eficaç al servei dels nostres pacients.

No dubti a consultar i deixar-se assessorar tant pel Dr. Xercavins com pel Dr. Diéguez, sobre quin tipus de revisió mèdica s’adapta millor al seu cas.
Dr. Xercavins