A la consulta del Dr. Xercavins en Barcelona es practica la Medicina General des de fa més de 30 anys.

Medicina General BarcelonaRealitzem Medicina General a Barcelona des de fa més de 30 anys. El títol que més enorgulleix al Dr. Xercavins, és el de metge de capçalera, potser la “especialitat” més àmplia de totes les que conformen les branques mèdiques, ja que les abraça totes. El Dr Xercavins, com a Metge de capçalera reuneix les dues condicions imprescindibles per ser-ho: vocació i dedicació. Un bon Generalista ha de viure gairebé exclusivament per a l’estudi i per als seus pacients i això només s’aconsegueix amb una vocació plena.

Encara que pugui semblar que no és feina del Metge de Capçalera el publicar estudis o treballs d’investigació en Simposis o Congressos, si ho es, i per tant assistir-hi o llegir els seus informes per estar completament al dia. A Barcelona, el Dr Xercavins com Metge de Capçalera i el seu col·laborador Dr Diéguez com a Metge de Família, van a la majoria dels esdeveniments científics així com a altres ciutats on són convidats.

Medicina GeneralCom s’ha dit abans, a la consulta del Dr Xercavins de Barcelona, la Medicina General que es practica és d’un aire clàssic, assossegat, prudent, on el concepte hipocràtic de “Primum non nocere” (primer no fer mal), està sempre present i on per complir amb aquests criteris de prudència, s’usa molt la Medicina Naturista.

Però tot això no vol dir quedar-se al passat i no anar cap al futur científic sinó ja haver arribat a ell.
Així alhora que es practica aquella Medicina General clàssica, on la conversa amb el pacient és essencial i atemporal, s’usen els mitjans científics més moderns, com la medicina molecular, la medicina genètica, etc. I a la mateixa consulta es disposa dels equips mèdics més sofisticats, com Holter, Doppler vascular de última generació, etc. Així doncs podem resumir que a Barcelona el Dr Xercavins com a metge de capçalera, practica el que anomenaríem una MEDICINA GENERAL CLÀSSICA D’ALTA TECNOLOGIA.