A la consulta del Dr. Xercavins a Barcelona som experts en l’Ultra-cavitació.

dr-xercavins-radiofrecuencia-3La Ultra-cavitació és una tècnica que es podria resumir com a “liposucció sense cirurgia”. S’usen ultrasons de baixa freqüència sobre la pell per tal que arribin al greix i el destrueixin. D’aquesta manera s’eliminaran els dipòsits de greix, en destruir els adipòcits (cèl·lules grasses). Cada adipòcit destruït alliberarà el greix interior que, al seu torn, s’anirà eliminant mitjançant el sistema limfàtic i, finalment, s’expulsarà per mitjà de l’orina.

Així doncs, i de forma figurada, si a l’abdomen d’una persona hi hagués un milió d’adipòcits i aspirem amb liposucció (cirurgia) o en destruïm amb ultracavitació uns 300.000, aquests ja no tornaran, ja que en principi els adipòcits no es reprodueixen. Així doncs, aquella persona, en cas que no faci dieta ni exercici, es podrà engreixar les 700.000 cèl·lules grasses que li han quedat, però no les 300.000 que se li han tret, que ja no ho faran.

En definir l’ultracavitació com a “liposucció sense cirurgia”, no volem dir que siguin iguals. Tenen les seves diferències. L’ultracavitació precisa de diverses sessions separades entre quatre i set dies, però evita la cirurgia, que serà gairebé sempre amb anestèsia general. No cal dir que hi ha contraindicacions en la cirurgia. Amb l’ultracavitació també n’hi ha, com en cas d’embaràs, de període menstrual, de marcapassos, d’epilèpsia, de pròtesis properes, d’hepatitis, d’insuficiència renal, d’úlceres a la pell…

El nostre avantatge és que coneixem els pacients i els tenim a tots sota el nostre control mèdic.

El nostre equip és de darrera generació. Pot emprar freqüències de 35 a 47 kHz (la majoria usa només una freqüència). La potència és de 5 W/cm2, que és la ideal perquè sigui eficaç (molts aparells només arriben a 3 W/cm2). Se’n pot regular la potència del 0 al 100% (altres són de potència fixa). Disposa de dos sistemes: còncau per a greixos profunds i durs i pla per a greixos superficials i tous (la majoria són només plans). Tot això conforma un equip molt eficaç i segur amb l’avantatge que aconsegueix l’efecte desitjat amb menys sessions. I tot amb certificació absoluta de la UE.
Nosaltres aconsellem aquesta tècnica només des del punt de vista mèdic, tot i que naturalment hi ha beneficis estètics evidents.

En especial, l’aconsellem per al greix abdominal i també per a altres dipòsits com ara les cartutxeres, etc.

El greix abdominal és un veritable factor de risc cardiovascular. I també de futura diabetis en l’adult. Les cèl·lules grasses d’aquesta zona segreguen substàncies que influiran en aquests riscos i en el síndrome metabòlic, causa de cardiopaties i arteriosclerosis. Així doncs, el greix abdominal és un factor de risc semblant a tenir el colesterol alt o a ser hipertens.

Destruir amb l’ultracavitació un elevat nombre d’adipòcits (cèl·lules grasses), aportarà grans beneficis. Al contrari, els perjudicis coneguts són gairebé nuls. Els dos més assenyalats són una transmissió acústica a l’oïda amb un xiulet fluix mentre dura la sessió i, en escassíssimes ocasions, algun hematoma. No hi ha molèsties ni dolors de cap tipus, només es nota una lleugera calor. Els beneficis, doncs, respecte als perjudicis limitats, són evidents i rotunds.

Després de la cavitació, i ara pensant més en l’estètica, s’aplica la radiofreqüència per reafirmar la pell i evitar-ne la flacciditat. Si es vol, també es pot aplicar al rostre per a un efecte rejovenidor.
El tractament s’acaba amb un drenatge limfàtic o amb vibracions per ajudar a eliminar el greix que s’haurà transformat de triglicèrid a diglicèrid, molt més líquid i eliminable. El pacient tan sols haurà d’anar bevent aigua.

Si desitgeu fer-vos aquesta teràpia, i una vegada us haguem informat en què consisteix, haureu de signar una autorització conforme no patiu epilèpsia, no teniu cap marcapassos ni cap pròtesi a la zona que es tractarà i no preneu anticoagulants. Si sou dona, no podeu estar embarassades o en període menstrual o de lactància, ni tampoc podeu utilitzar DIU.