Medicina per a la SalutFins fa poc la medicina sempre s’ha associat a la malaltia, per curar-la o, millor encara, per prevenir-la. Naturalment, nosaltres ens centrem en aquesta tasca de manera preferent.
Ara bé, no és gairebé més important incrementar la salut que tenim, ja sigui aquesta excel·lent o amb algunes deficiències?
Molts pacients ens han dit: “No m’importa tant els anys que visqui sinó que visqui amb bona salut”. Així doncs, aquest és el nostre nou concepte: fer una medicina no ja per curar o prevenir, sinó per viure més anys i que siguin uns anys tan bons com es pugui. Medicina per a la Salut.

Aquest tipus de medicina, en gairebé el 100% de les ocasions, es fa amb medicina naturista. Imagineu-vos, per exemple, de quina manera es pot intentar modificar l’expressió d’un gen o d’un dels seus polimorfismes (SNP) amb substàncies químiques? El nostre ADN, on es contenen els gens, és una substància que “odia la química”. I per aquesta raó no en podem modificar els polimorfismes si no és amb les teràpies naturals. Així doncs, per modificar l’expressió d’aquells gens que no ens són gaire propicis, ho hem de fer de manera amistosa amb ells. És a dir, amb medicina natural.

Els estudis genètics ens descobriran aquells gens nostres que no ens són favorables. I nosaltres, bàsicament amb medicina naturista, actuarem per tal que no ens afectin de manera negativa i la nostra salut i longevitat se’n veuran recompensades.
Les tècniques per dur a terme aquesta Medicina per a la Salut són en general anàlisis especials, complexes per als professionals que les fan i fàcils per al pacient: un xic de saliva per aconseguir l’ADN o una senzilla extracció de sang. Només amb això, a part de l’esforç econòmic lògic (en cap cas desmesurat) que implica aquesta medicina d’alta tecnologia i excel·lència, es poden aconseguir, i d’una manera rotunda, una salut i una esperança de vida millors.
L’avantatge és que la majoria d’aquestes proves, i en especial els estudis genètics, es duen a terme una única vegada a la vida… Els vostres gens sempre seran els mateixos.

Els estudis principals per a la Medicina de la Salut són:

Polimorfismes genètics (SNP: single nucleotide polymorphism). El genoma humà presenta uns 3 milions de nucleòtids d’ADN. L’any 2003 es va acabar la seqüenciació del genoma humà, una fita històrica equivalent al descobriment de la penicil·lina per part de Fleming l’any 1925: llavors els antibiòtics van canviar la medicina. Ara la genètica també ho està fent, cosa que ens permet avui ja trobar-nos en la medicina del futur.
Estudi d’antioxidants: l’envelliment es dóna per l’oxidació de les cèl·lules. Així que “per molt que tinguem una salut de ferro, sempre s’acabarà oxidant”. Conèixer l’estat dels antioxidants propis serà fonamental per evitar l’oxidació i per a la salut futura.
Estudi dels àcids grassos presents als eritròcits. El seu anivellament ajudaria a evitar malalties cardiovasculars i degeneratives, com ara les demències.
Estudis antienvelliment.
Oxidoreducció / perfil cerebralneurotransmissors / intolerància a aliments
Permeabilitat intestinal / perfils hormonals / perfil immunològic / elements minerals, etc.

Últimament hem disenyat un PLA DE SALUT que engloba varies d’aquelles proves segons cada cas, i l’hem anomenat PLA OMNIUM SALUT.

I no oblideu que també és Medicina per a la Salut:

Comer bienSaber menjar bé tenint en compte la nostra edat, l’activitat física, l’activitat mental, les anàlisis… I sens dubte compaginar-ho amb els nostres gustos. Això serà molt bo per a la salut. Cada cinc anys el cos va canviant. Adaptar l’alimentació a l’edat és fonamental.

El Dr. Diéguez, expert en nutrició i en trastorns funcionals de l’aparell digestiu, s’encarregarà d’aconsellar als nostres pacients qual ha de ser la millor dieta per preservar i millorar la seva salut o per tractar els problemes de sobrepès o obesitat, diabetis, hipercolesterolèmia, i trastorns digestius, entre d’altres.

També podrà aplicar la nutrició en totes aquelles situacions en què pot ajudar decisivament en la resolució de processos patològics, com ara tumors, tractaments quimioteràpics, malalties autoimmunes, inflamatòries, degeneratives, etc. Gràcies a la realització d’un estudi o revisió exhaustiva (“chequeo”) i específic per a cada perfil de pacient, la majoria de les proves són realitzades en el nostre consultori, podem trobar les pautes per tractar cada cas. Aconsellem consultar amb certa freqüència al Dr. Diéguez sobre aquests temes, per valorar la seva nutrició de forma eficaç i efectiva, per evitar problemes futurs i ajudar a preservar i millorar la seva salut. Cada dos o tres anys seria la nostra recomanació, llevat que hi hagi indicacions que ho aconsellin abans fins i tot.

Atención psicológicaAdaptar-nos psicològicament als canvis de la vida: l’edat, la família, la feina, etc. Saber relaxar-nos. Saber pensar i actuar de la manera més eficaç, també és essencial. Una entrevista amb la nostra psicòloga clínica, Inmaculada Rodríguez, ja sigui ocasional o de manera regular, serà una decisió excel·lent que la salut us agrairà. No només mentalment sinó també físicament. S’ha comprovat que un bon control mental, igual que una bona dieta, adequada a l’edat, etc., són eines molt útils per millorar la hipertensió, la diabetis, l’obesitat o els problemes immunològics.
La Medicina per a la Salut disposa de grans avenços tècnics però segueix sent essencial que hi hagi un equilibri emocional. Visitar la nostra psicòloga de tant en tant per reequilibrar la ment serà una decisió més que bona per a la salut.

Terapias BarcelonaUna bona elasticitat i relaxació muscular poden endarrerir o corregir l’artrosi. Una bona circulació perifèrica pot prevenir i alleujar les varius i afavorir la irrigació cerebral, cardíaca i renal. El drenatge limfàtic allibera toxines. La reflexologia pot ser d’ajut en altres patologies. La cavitació professional, controlada mèdicament i feta amb tecnologia de primer nivell, ajudarà a eliminar el greix abdominal. Tot això s’ho pot fer el nostre expert en teràpies fisiomanuales i biomecàniques, Adrián Prieto.

 

Així doncs, aquests tres professionals que treballen en el nostre despatx des de fa més de 10 anys també us ajudaran a millorar de manera molt significativa la salut i són bàsics per arribar a aquest nou concepte de Medicina per a la Salut.