Medicina Genetica BarcelonaLa MEDICINA GENÈTICA és l’aplicació del coneixement del GENOMA HUMÀ en el context de la medicina. Els estudis genètics ens descobriran aquells dels nostres gens que no ens són favorables. Nosaltres bàsicament amb MEDICINA NATURISTA actuarem perquè no ens afectin negativament, i la nostra salut i longevitat es veuran àmpliament recompensades.

La tècnica per realitzar un estudi genètic és molt fàcil per al pacient: només una mica de saliva on s’aconseguirà l’ADN. L’avantatge d’aquests estudis és que només es realitzen una vegada en la vida ja que els seus gens sempre seran els mateixos.

Els estudis genètics que li puguem sol·licitar estan escollits i/o dissenyats pel mateix Dr. Xercavins, per a Vostè, segons doncs cada cas. Diferents laboratoris de primeríssim nivell, nacionals o estrangers, estudiaran els polimorfismes genètics del seu ADN.

Una vegada rebut l’estudi, el Dr. Xercavins ho estudiarà i valorarà. I en la propera consulta el Dr. Xercavins li donarà les conclusions indicant-li les normes de vida i d’alimentació més importants per al seu cas concret.

Així mateix li donarà els complements nutricionals o fàrmacs naturals que aniran millorant i/o compensant aquells gens en els quals s’hagi trobat alguna alteració (Polimorfisme). Els gens no els podrem canviar, però si la seva “expressió”.

IMPORTANT:

Medicina Genètica BarcelonaLi vull aclarir, que en aquest Test Genètic estudiem els S.N.P. (Polimorfismes de nucleòtids simples), que són variacions en la seqüència de l’ADN a les bases d’alguns nucleòtids. Aquestes variacions són habituals en el genoma humà i molt variades. Però ha de saber que no determinen malalties, sinó que poden augmentar la predisposició a elles, depenent dels gens afectats. Nosaltres en conèixer aquells polimorfismes, podrem reduir molt aquell risc i potenciar la seva salut. Aquest estudi doncs no té res a veure amb les mutacions genètiques o cromosòmiques, que afecten molt escassament a l’ésser humà, però que determinen una malaltia, en general molt seriosa…. (Alguns casos de famosos surten en la premsa), aquest estudi es fa en casos molt aïllats.

En resum, la mutació genètica o cromosòmica pot afectar a tot un gen o a varis i causarà malaltia seriosa. Però tot això passa en escassíssims casos, i aquest no és el seu cas, en cas contrari ja l’hi haguéssim comentat. El que nosaltres proposem estudiar-li, afecta a petitíssimes parts de molts gens (S.N.P.) i afecta a tots els éssers humans amb gran variabilitat. Conèixer aquestes petites alteracions genètiques, ens ajudarà a practicar una Medicina Preventiva molt Personalitzada.

Sàpiga que aquest estudi genètic es fa solament una vegada en la vida i que significarà un PLUS en la seva salut, però que la base per a ella seguiran sent els nostres controls com a Metge de Capçalera amb les nostres Revisions mèdiques, la nostra experiència i el nostre afecte.
Tot això redundarà en un gran benefici per a la seva salut.

Medicina Genetica BarcelonaAlgun dels TESTS GENETICS que oferim:

Well Being: aconseguir optimitzar la salut: aptitud mental, aptitud física, control de pes, detoxificació hepàtica, salut cardiovascular, dental, òssia, i de la pell.
Aging gen: avaluació genètica de malalties freqüents en l’edat adulta.
Obes gen: avaluació genètica de predisposició a l’obesitat i malalties relacionades.
Sport gen: avaluació genètica del rendiment esportiu avançat.
Farma gen: avaluació genètica de resposta a fàrmacs.
Skin gen: estudi genètic per millorar la pell.
Pròstata gen: avalua el risc de patologies prostàtiques.
Osteo gen: avalua el risc d’osteoporosi.
Emo gen: avalua els trastorns emocionals i la seva genètica.
Cardio gen: avalua la genètica en les malalties cardio-vasculars.
Alopècia gen: avalua la pèrdua de cabell androgènica.